محصولات

۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

لامپ رشد ۲۸ وات مدل: GL28

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

لامپ رشد ۱۸ وات مدل: GL18

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

پروژکتور RGB 50W همراه با ریموت کنترل

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

پروژکتور LED 50W نور آفتابی

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

پروژکتور LED 50W نور سفید

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
فروش ویژه!

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

چند راهی برق سیمهوش مدل: SIMHOOSH-EH101

۷۵۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

محافظ برق سیمهوش مدل: SIMHOOSH-EH102

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

سیستم جامع حفاظت الکتریکی مدل: SIMHOOSH-EP101

۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

سیستم جامع حفاظت الکتریکی مدل: SIMHOOSH-EP102

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم کنترل و ابزار دقیق

کنترل کننده PLC مدل Kinco-K508-40AR

۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم کنترل و ابزار دقیق

کنترل کننده PLC مدل Kinco-K506-24AR

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم کنترل و ابزار دقیق

نمایشگر صنعتی HMI مدل Kinco- MT4532TE

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم کنترل و ابزار دقیق

نمایشگر صنعتی HMI مدل Kinco- MT4434TE

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دسته بندی محصولات